Svek om Förbifarten

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har blivit helt uppätna av Socialdemokraterna. Förbifarten är ett monster som med alla medel ska stoppas sade exempelvis Daniel Helldén före valet. Citatet är fritt översatt. Men motståndet tycks helt ha lagt sig. I dagens borgarrådsberedning dök inte ens Miljöpartiet upp och Vänsterpartiet hade inget att invända när beslut togs att yttra sig emot bl.a. Naturskyddsföreningens överklagande av flera detaljplaner för att möjliggöra Förbifarten.

Det är helt nödvändigt att Förbifarten byggs. Men det är ett svek av stora mått både från Mp och V att de så lätt viker sig i frågan. Mp och V är tillsammans större än S, de borde därför kunna sätta större kraft bakom sina ord. Men vallöftena väger uppenbart lätt när makten lockar.

Jag undrar vad deras väljare tycker om ett sådant agerande.

Besök hos Origo

20150203 OrigoIdag besökte jag Origo, ett resurscentrum som riktar sig till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Origo vänder sig till ungdomar som är mellan 13-26 år i Stockholms län. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Stockholms län. Ett mycket givande besök hos en viktig verksamhet!

Nya Slussen får inte försenas

Erik pelareJag kommenterar Nya Slussen i Direktpress:

”– Nu får inte projektet förhalas ytterligare. Socialdemokraterna måste ta tag i taktpinnen och se till att bygget av Nya Slussen förverkligas. Oenigheten kan inte gömmas i fler utredningar. Det är orimligt att låta en högljudd minoritet, med Miljöpartiet i spetsen, styra detta för Stockholms del avgörande framtidsprojekt.”

Detta pressmeddelande har skickats ut.

Radio Stockholm kommer också att sända ett inslag om Slussen i eftermiddag där jag är en av de som kommenterar expertgruppens besked om Slussen.

Foto: Scharlotte Peppare