En ursäkt mer passande än ett tack

fryshusetDen rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus fortsätter sin skövling mot privata alternativ i välfärden. Den här veckans bärsärkagång drabbar Fryshuset i Skärholmen som nu tvingas lägga ner sin verksamhet till förmån för kommunal drift. Varför kan man då fråga sig? Har Fryshuset misskött sig? Är måluppfyllelsen låg? Har de orsakat ekonomiska problem för stadsdelen? Är målgruppen missnöjd? Svaret är nej på alla frågor. Trots det ska huvudmannaskapet skifta helt i strid mot förvaltningens vilja. Majoriteten säger till och med själva i sitt förslag till beslut att de är nöjda med verksamheten som den ser ut idag och tackar Fryshuset för de två år som gått. Förvaltningen påstår att samtliga mål och indikatorer kommer att uppfyllas under 2015, att antalet besökare och aktiviteter ligger långt över målet samt att öppettiderna är mer generösa än avtalet reglerar. Det finns alltså inga argument – mer än rent ideologiska – att byta huvudman för fritidsverksamheten. Ändå har gruppledarna för S, V och Mp i stadsdelen mage att påstå att beslutet inte är ideologiskt. Istället talar man om ökad kontroll som om den per automatik skulle bli bättre för att stadsdelen tar över driften. Detta osar socialism av sämsta sort. Vi har sett det i nästan ett år nu och jag befarar att fler beslut kommer att komma under de tre år som återstår av mandatperioden. Majoriteten i Skärholmen borde be om ursäkt istället för att tacka Fryshuset, det skulle vara mer passande.

Vänorter bättre än hälsokurser

Erik sittandePressmeddelande från Kristdemokraterna i Stockholms stadshus
2015-08-28

Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, och Sofia Modigh (KD) kritiserar i en debattartikel i Expressen (28/8) den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus och Regeringen för att ha helt fel fokus i frågan om fattiga EU-medborgare. Kristdemokraterna förespråkar långsiktiga lösningar på plats i hemländerna.

– Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus har beslutat att Stockholm, tillsammans med Göteborg och Malmö, ska ansöka om 8,7 mnkr från ESF-fonden för att undervisa fattiga EU-medborgare om hälsovård och sexuell hälsa. Regeringen har tidigare i år, tillsammans med EU, genomfört en satsning på 87 mnkr för att lära ut samhällsorientering till tiggare. Flera kommuner satsar på kommunala campingplatser och erbjuder förskola och skolgång. Välviljan är stor, men fokus är fel, säger Erik Slottner (KD).

– Kristdemokraterna vill se helt andra åtgärder för att bryta utanförskapet. Fokus ska vara att hjälpa till på plats i hemländerna. Ett sätt kan vara att inrätta vänorter i Rumänien. Om detta har Kristdemokraterna lagt en motion. Det ska bli intressant att se hur majoriteten ställer sig till förslaget. Som det är nu bidrar Stockholm i all välmening till att upprätthålla fattiga EU-medborgares utanförskap, säger Sofia Modigh (KD), Kristdemokraternas gruppledare i Socialnämnden.

Läs debattartikel i Expressen (28/8) här.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Märkliga turer kring parkleken i Rålis

De senaste två veckorna har ett antal personer sovit, grillat och eldat vid Rålambshovs parklek. Enligt polisen handlar det om EU-migranter som håller till i området. Media har rapporterat om att det flera gånger har uppstått hotfulla situationer och att stölder har förekommit. Efter att ha beslutat om att stänga Rålambshovs parklek på lördagar, som en följd av problemen och hoten, gav stadsdelsförvaltningen verksamheten en tillfällig budgetförstärkning på 50 000 kronor för att öka personaltätheten. Därmed kan parkleken fortsatt hållas öppen. Åtgärden är symptomatisk för den rödgrönrosa majoriteten. Istället för varaktiga lösningar genomför man kortsiktiga brandkårsutryckningar. Den långsiktiga lösningen är naturligtvis att staden och samhället i stort (Polisen och Kronofogdemyndigheten m.fl.) genomför avvisningar och avhysningar från platser som upplåts otillåtet. Lagstiftningen och den kommunala ordningsstadgan ska självfallet efterlevas. Svenska lagar och regler gäller lika för alla. Det är en absurd undfallenhet att samhället låter enskilda grupper ockupera ett parkområde. Vänstermajoriteten behöver en långsiktig strategi för hur man ska hantera illegala boplatser och de problem som uppstår i anslutning till dessa.

Det är sorgligt att parkleken ansågs vara tvungen att stängas på lördagar. Det är en uppskattad verksamhet för familjer såväl för boende på Kungsholmen som i andra stadsdelar. Nu anslås pengar året ut för att rädda verksamheten. Det innebär i realiteten att stadsdelen räknar med fortsatta problem i flera månader till. 50 000 kronor är förvisso inte särskilt mycket pengar för en stadsdel i Stockholm, men är ändå pengar som skulle kunna användas till bättre ändamål, exempelvis utökade öppettider eller ytterligare en fältassistent på helgerna. Det är en farlig väg som den rödgrönsrosa majoriteten har gått in på där man allt mer börjar sanktionera parallella lagsystem.

Fel fokus i tiggarfrågan

Erik blå skjortaIdag skriver Sofia Modigh (KD) och jag i Expressen om att majoriteten arbetar kortsiktigt och felaktigt i frågan om fattiga EU-medborgare. Det är långsiktiga lösningar i hemländerna som krävs:

Det är inte kurser om sexuell hälsa, samhällsorientering eller kostnadsfria campingplatser som behövs. Kristdemokraterna vill se helt andra åtgärder för att bryta utanförskapet. Fokus ska vara att hjälpa till på plats i hemländerna. Som det är nu bidrar Sverige i all välmening till att upprätthålla fattiga EU-medborgares utanförskap.

Läs artikeln här

Foto: Scharlotte Peppare

 

Rödgröna resignerar i tiggarfrågan

Erik blå skjortaStockholms stads socialnämnd har tillsammans med Göteborg och Malmö beslutat om att ansöka om drygt 8,7 mnkr från ESF-fonden till projektet till projektet ”Bättre hälsa”. Projektet vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige och försörjer sig i gatumiljö. Målet är att kvinnor från fattiga EU-länder, främst Rumänien, ska erbjudas undervisning och kunskap om egenvård, förebyggande hälsovård, sexuell hälsa samt ge information om preventivmedel och sex på egna villkor.

Många av de EU-medborgare som vistas på Stockholms gator lever i en utsatt situation, inte minst kvinnorna. Stockholm ska bistå med akut hjälp, men det långsiktiga arbetet måste utföras i hemländerna. I ansökan kan vi läsa att målgruppen för utbildningen är åldrarna 0 – 15 år, samt 16 – 64 år.

Barn från fattiga EU-länder ska inte leva på gatan i Sverige eller livnära sig genom att tigga. De ska gå i skolan i sina hemländer. Alla insatser för barn bör vara inriktade på just detta. En god skolgång är den bästa förebyggande insatsen för att bryta utanförskap och socioekonomiska mönster. Olika kurser och stöd och hjälp i Sverige kommer knappast att bidra till långsiktiga lösningar på fattigdom och utsatthet.

Det är ingen kommunal kärnuppgift att erbjuda EU-medborgare denna typ av kurser. Socialnämndens beslut legitimerar att barn är i Sverige och tigger. På vilket sätt bidrar det till långsiktig hjälp och utveckling? Tidigare har Stockholms stad varit tydliga med att barn inte ska bo på gatan och livnära sig genom att tigga. Nu resignerar vi från denna hållning och genomför insatser som snarare uppmuntrar barn och unga från att vistas och bo i Stockholm under usla förhållanden.

I ansökan går det att läsa att en ersättning (oklart hur stor) ska utgå till alla deltagare för att de ska vara motiverade att komma under hela utbildningsperioden. Det framgår inte heller hur målgruppens uppehälle ska lösas. Var ska kursdeltagarna bo och till vilken eventuell kostnad? En utbildning inom hälsa och rådgivning av preventivmedel borde dessutom involvera Stockholms läns landsting eftersom det är landstinget som innehar det övergripande ansvaret för dessa frågor såväl politiskt som professionellt.

Sammantaget andas projektet en stor dos av god vilja, men alldeles för mycket naivitet. Några långsiktiga lösningar på reella problem kommer det knappast att bidra med. Dessvärre är det en del av en bredare trend. Uppsala kommun testar att låta EU-medborgare slå läger på kommunens mark. I Helsingborg hyr kommunen campingplatser. Flera kommuner erbjuder förskola, skolgång eller olika former av pedagogiskt stöd. Vad som krävs är långsiktiga lösningar på plats i Rumänien. Jag och Sofia Modigh (KD) har presenterat ett antal förslag (läs till exempel artikel i SvD här) som skulle ha betydligt större verkan än de tillfälliga projekt och brandkårsutryckningar som allt fler kommuner ägnar sig åt.

Foto: Scharlotte Peppare

Kristdemokraterna vill permanenta Origo

20150203 OrigoIdag tisdag fattar Socialnämnden beslut om finansiering av Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Enligt förslaget ska satsningen förlängas med fyra år. Kristdemokraterna vill att Socialförvaltningen undersöker möjligheten att permanenta verksamheten.

– Origo har en värdefull specialkompetens om frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld. Det finns en stor efterfrågan från utsatta ungdomar att få hjälp och stöd och ett behov för myndigheter och samhället i stort att höja kompetensen ytterligare. Kristdemokraterna vill därmed att verksamheten permanentas, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Origo vänder sig till två olika målgrupper; utsatta ungdomar i åldern 13-26 år och yrkesverksamma som möter och arbetar med dessa ungdomar.

– Det är angeläget att Origos verksamhet fortgår som planerat. Det är därmed rätt att teckna avtal om förlängning. Socialförvaltningen ska därefter undersöka möjligheterna att ersätta det förlängda avtalet med en permanent lösning för Origo, säger Sofia Modigh (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Socialnämnden.

Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld startade i början av 2013. Verksamheten finansieras av Stockholms läns landsting, Polismyndigheten region Stockholm samt 25 kommuner i länet. Kostnadsfördelning för Origo är beräknad på varje kommuns invånarantal. För Stockholm innebär det en kostnad på drygt 1,2 mnkr per år.

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Bild: Tidigare besök av Erik Slottner (KD) hos Origo.

Intervju i Aftonbladet om extremism

Erik blå skjortaDen rödgrönrosa majoriteten har remitterat ut den omstridda strategin mot extremism, helt utan ändringar, till 32 remissinstanser. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) har tidigare lovat att bjuda in till blocköverskridande samtal och se över strategin tillsammans med Alliansen. Dessutom har en samordnare mot extremism utsetts, helt utan förankring i Alliansen. Jag intervjuas i Aftonbladet om frågan.

Foto: Scharlotte Peppare