Nya punkthus i söderort är ett stort misstag

Nya punkthus i söderort är ett stort misstag

– Den rödgröna majoriteten i stadsbyggnadsnämnden gör ett stort misstag när de fortsätter att förtäta söderort med flera nya punkthus. Istället för fler punkthus behöver vi bygga ut den täta staden även utanför tullarna. Det är förmodligen det effektivaste sättet att motverka segregationen och öka tryggheten i Stockholm. Jag kommer att ta fajten med de rödgröna ända fram till valet för att hela Stockholm ska inkluderas i det som kallas för promenadstaden.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare i stadshuset och ledamot i stadsbyggnadsnämnden, med anledning av ett ärende i Bandhagen som ska beslutas i nämnden nästa torsdag.

– Fler delar av Stockholm behöver bli mer stadslika. Den täta staden med folkliv större delen av dygnet och ett stort serviceutbud ska inte vara ett privilegium endast för boende i innerstaden. Den stadslika strukturen har nu en unik chans att spridas i och med att Stockholm växer i rekordfart. Det är beklagligt att de rödgröna i stadsbyggnadsnämnden inte tycks dela den visionen.

– Torsdagen den 8 december ska ett förtätningsprojekt längs Trollesundsvägen i Bandhagen om totalt 144 lägenheter beslutas. Istället för att omvandla gatan till en stadsgata väljer majoriteten att bygga sju punkthus med gavlarna vända mot gatan. Ett betydligt bättre alternativ hade varit en mer stadslik utformning med sammahängande bebyggelse där husen står diktan mot gata och med tydliga entréer. Kristdemokraterna kommer att begära återremiss med i syfte att göra planen mer stadslik i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.

KD: Nej till dyra hotell för nyanlända i Stockholm

KD: Nej till dyra hotell för nyanlända i Stockholm

Idag fattar Stockholms kommunfullmäktige beslut om att upphandla hotell och vandrarhem för nyanlända. Det är en alldeles för dyr lösning för att vara försvarbar, skriver Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stadshus.

Stockholms stad ska under 2016 ta emot 2 810 nyanlända med uppehållstillstånd, men hade till och med den 18 november endast tagit emot 1215 personer. I september stoppades dessutom Stockholms stad alla förberedelser för att bygga modulhus för nyanlända, efter beslut av Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen.

Den rödgrönrosa majoriteten vill nu erbjuda nyanlända plats på vandrarhem eller hotell, men hotellkostnaderna uppskattas uppgå till cirka 20–40 miljoner kronor per år, och Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vänder sig emot hotellplanerna och kommer att reservera sig emot beslutet, som ska tas i kommunfullmäktige ikväll måndag.

– Hotell och vandrarhem är en alldeles för dyr lösning. Det här beräknas kosta upp till 200.000 kronor per år och ska ändå bara ge plats åt 200 nyanlända. Jag är rädd att detta sticker många medborgare i ögonen, säger Kristdemokraternas gruppledare, Erik Slottner.

– Vi tycker också att bemanning dygnet runt på de planerade kollektivboendena är att gå ett steg för långt. Det är vuxna människor som har fått uppehållstillstånd och som ska integreras i det svenska samhället. Vi ser gärna att de boende själva sköter matlagning och städning för att det ska bli så hemlikt som möjligt och för att pressa kostnaderna, fortsätter Erik Slottner.

– Det är staten som ålagt oss att ta emot ett visst antal nyanlända, men det är också staten, som via Länsstyrelsen, säger nej till modulbostäder. Det är inte försvarbart.

Kristdemokraterna anser att det är hög tid för Sveriges kommuner att vara betydligt tuffare mot staten. Erik Slottner menar att staten måste ta ett större ansvar än idag och sluta lägga över alla kostnader på kommunerna.

För det första måste byggreglerna förenklas på ett sätt som möjliggör byggandet av modulbostäder med tillfälligt bygglov. Som lagen ser ut idag är det i princip omöjligt att få till den typen av snabba och kostnadseffektiva lösningar.

För det andra måste statens fastighetsbestånd ses över i syfte att kunna användas som eller konverteras till bostäder för nyanlända.

För det tredje ska Migrationsverkets egna boenden i det fall vakanser uppstår kunna användas för personer som fått uppehållstillstånd

För det fjärde kräver vi att statlig kompensation utgår i de fall då kommunerna tvingas till dyra boendelösningar för att klara av ge bostad åt nyanlända enligt den nya bosättningslagen.

För det femte ska staten kompensera kommunerna ekonomiskt för det glapp som uppstår mellan utskrivning hos Migrationsverket och inskrivning hos Arbetsförmedlingen.

Presskontakt:

Christian Carlsson

0761229911

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.

KD kritiska till ouppfyllda mål i äldreomsorgen i Stockholm

KD kritiska till ouppfyllda mål i äldreomsorgen i Stockholm

”Den senaste tertialrapporten för Stockholms stad visar med all tydlighet att Kristdemokraternas budgetsatsning på Stockholms äldre är mycket välbehövlig. Äldreomsorgen måste åter inta den prioriterade plats i stadens välfärdssatsningar som den förtjänar och behöver”, det menar Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stadshus, och Sofia Modigh (KD), vice ordförande i äldrenämnden, med anledning av att kommunstyrelsen idag behandlar stadens tertialrapport 2 för 2016.

Idag behandlar kommunstyrelsen den andra tertialrapporten för Stockholms stad. Av rapporten framgår att målet om en trygg ålderdom endast uppnås delvis. Av totalt nio så kallade indikatorer uppfylls endast tre.

”Detta är en klar försämring jämfört med prognosen föregående år, då målet om en trygg ålderdom beräknades uppfyllas helt”, säger Erik Slottner (KD).

”Det är mycket bekymmersamt att de indikatorer som mäter andelen nöjda omsorgstagare, de äldres upplevelse av trygghet samt måltidens kvalitet inte uppfylls”, säger Sofia Modigh (KD).

”Rapporten visar tydligt att staden behöver satsa mer på äldreomsorgen. I Kristdemokraternas budgetalternativ satsar vi totalt 88 miljoner kronor mer på äldreomsorgen än den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset”, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Christian Carlsson
076-122 99 11

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.

​KD: Nej till hotellnota för nyanlända

​KD: Nej till hotellnota för nyanlända

Stockholms stad ska under 2016 ta emot 2 810 nyanlända med uppehållstillstånd, men har till och med september endast tagit emot cirka 550. I september stoppades dessutom Stockholms stad alla förberedelser för att bygga modulhus för nyanlända, efter beslut av Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen.

Den rödgrönrosa majoriteten vill nu erbjuda nyanlända plats på vandrarhem eller hotell, men hotellkostnaderna uppskattas uppgå till cirka 20–40 miljoner kronor per år, och Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vänder sig emot hotellplanerna och kommer att reservera sig emot beslutet, som ska tas i kommunstyrelsen på onsdag.

– Hotell och vandrarhem är en alldeles för dyr lösning. Det här beräknas kosta upp till 200.000 kronor per år och ska ändå bara ge plats åt 200 nyanlända. Jag är rädd att detta sticker många medborgare i ögonen, säger Kristdemokraternas gruppledare, Erik Slottner.

– Vi tycker också att bemanning dygnet runt på de planerade kollektivboendena är att gå ett steg för långt. Det är vuxna människor som har fått uppehållstillstånd och som ska integreras i det svenska samhället. Vi ser gärna att de boende själva sköter matlagning och städning för att det ska bli så hemlikt som möjligt och för att pressa kostnaderna, fortsätter Erik Slottner.

– Det är staten som ålagt oss att ta emot ett visst antal nyanlända, men det är också staten, som via Länsstyrelsen, säger nej till modulbostäder. Det är inte försvarbart. Vi i kommunerna måste vara betydligt tuffare mot staten, som inte har ändrat lagstiftningen för att göra det lättare att bygga bostäder åt nyanlända. De kan inte på allvar förvänta sig att vi ska bekosta dyra hotellösningar, utan måste ta ansvar för situationen, avslutar Erik Slottner.

Presskontakt:

Christian Carlsson

0761229911

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.