Dåligt förslag utan barnperspektiv

Dåligt förslag utan barnperspektiv

Foto: Scharlotte Peppare

Idag, måndag 12 december, fattar kommunfullmäktige beslut om att alla barn till föräldralediga i Stockholms stad har rätt till heltid i förskolan.

– Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad prioriterar fel när de väljer att satsa på ”rätt till heltid” i förskolan för barn till föräldralediga, när pengarna istället skulle kunna användas till mindre barngrupper. Beslutet saknar dessutom ett barnperspektiv och bortser helt från de starka invändningar som har framförts från professionen och facket.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare i stadshuset, med anledning av att kommunfullmäktige ikväll fattar beslut om att barn till föräldralediga ska kunna vistas heltid på förskolan.

– Stockholm har idag generösa regler jämfört med andra kommuner när barn till föräldralediga får gå 30 timmar i veckan i förskolan. Att utöka denna tid till 40 timmar är inte en reform som gynnar barnen och riskerar att leda till ännu större barngrupper, säger Erik Slottner.

Kristdemokraterna anser att barn snarare behöver mer tid med sina föräldrar. Denna reform är inte ett steg i den riktningen.

– Den rödgrönrosa majoriteten måste lära sig att prioritera. Ökad vistelsetid kostar pengar och då tränger det ut andra satsningar. Vi måste göra det som är bäst för barnen och för professionen och för oss kristdemokrater går mindre barngrupper före längre tid på förskolan, avslutar Erik Slottner (KD).

Presskontakt Mejke Runström, 076 12 29910

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av tillit, frihet och ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.