Ännu ett försök med Slussen – denna gången väldigt bra!

Idag presenterade Alliansens gruppledare det förhoppningsvis sista förslaget till Nya Slussen. Läs här och här. Efter två decennier av tävlingar, utställningar och debatter ska nu processen med Nya Slussen börja på allvar och spaden sättas i marken 2013.

Jag har skrivit många inlägg om Slussen på min blogg. Jag har varit ganska frustrerad över att processen har gått så sakta och att beslut inte har tagits tidigare. För detta är både borgerliga och socialistiska majoriteter medskyldiga. Men den konstellation som nu styr Stockholm har tagit ansvar och fört frågan framåt. Det känns bra att tillhöra en sådan majoritet.

Det förslag som idag har presenterats är väldigt bra! Grönområden bildas, uteserveringar skapas, en scen i vattnet byggs och utsikterna över Saltsjön och Mälaren behålls. De föreslagna stora huskropparna försvinner, ett underjordiskt affärscentrum skapas och busstrafiken förläggs i Katarinaberget. Slussen blir inte bara en omstigningsplats mellan olika trafiksätt utan blir också en viktig mötesplats. Just den förändringen är för mig personligen väldigt viktig och något jag har tryckt på under den del av processen som jag har varit med. I och med insprängningen av bussterminalen i berget kan man sänka sockelhöjden mot kajen och en trappa byggs istället för en tvär vägg. Denna trappa kan bidra till ökat folkliv och rörelse. Folkliv längs vattnet ska också bildas i och med vattennära uteserveringar. Miljön för fotgängare och cyklister blir också bättre.

Nu ska förslaget ut på plansamråd. Det ska bli spännande att ta del av de ärenden som kommer in och vi ska självklart lyssna och ta till oss av dessa synpunkter. Beslutet får dock inte dra ut på tiden. Slussen behöver byggas om och ju förr desto bättre.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,