Äntligen är en ny detaljplan för Slussen klubbad


Med ordet ”Äntligen” inledde jag mitt tal igår och så kändes det verkligen. Äntligen har Kommunfullmäktige antagit ny detaljplan för Slussen. Trots att jag själv bara jobbat med frågan i knappt två år så känns det länge. Hur ska då de politiker som haft frågan aktuell i 20 år känna? Jag har gjort många blogginlägg om Slussen. Jag känner mig trygg med beslutet. I debatten igår valde jag att lyfta fram tre frågor som varit särskilt viktiga för mig och Kristdemokraterna.

1. Kollektivtrafiken

Brons bredd garanterar god framkomlighet för bussar och eventuell spårvagn. Oppositionens förslag om en smalare bro skulle skapa kaos inte bara för bilister utan också för bussar. Bussterminalen i Katarinaberget skapar en trivsammare miljö för alla resenärer. Detaljplanen möjliggör också för kollektivtrafik på vatten i och med att angöringsplatser för båtar anläggs både i Mälaren och Saltsjön.

2. Mötesplatser

I all stadsplanering är skapandet av mötesplatser en central punkt. Slussen fungerar inte som en mötesplats idag utan är primärt en plats att byta trafikslag eller att passera för annat mål. Med den nya detaljplanen tillgängliggörs vattenytan på ett helt annat sätt. Uteserveringar skapas längs kajplan och under broarna. Ett vattentorg med en scen byggs. Taken på en del av husen ska vara möjliga att vistas på. Anläggandet av en handelsplats bidrar också till att utveckla Slussen till en mötesplats.

3. Tillgänglighet

Det skiljer cirka tio meter i höjdskillnad mellan Södermalm och Gamla stan. Att uppfylla tillgänglighetskraven är därför en svår uppgift. Men efter en hel del omarbetningar har vi nu ett förslag som uppfyller lagens krav på tillgänglighet i och med att brons lutning är fem procent. Så kallade X-områden skapas vilket innebär att tillgänglighet garanteras dygnet runt på dessa platser med hjälp av hissar och rulltrappor. Vilplatser anläggs vidare på huvudbron. Slussen är inte idag och kommer inte heller att vara i framtiden en optimal plats gällande tillgänglighet. Men jag vet att frågan har tagits på stort allvar och att den plan som nu ligger har tagits fram i tätt samarbete med kommunens råd för personer med funktionsnedsättning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,