Är stadsradhus rätt sätt att förtäta på?

Idag kan DN Stockholm berätta om Einar Mattssons planer på stadsradhus och butiker vid korsningen Götgatan/St Paulsgatan. Området är idag förfallet och förstört av 60-talets råa arkitektur. Det är en smaklös kontrast till den annars så vackra arkitektur på Götgatan och St Paulsgatan. Området är inte bara förvanskat utan också dåligt utnyttjat med en väldigt låg byggnad och en outnyttjad bilväg.

Att det förtätas i korsningen är därför mycket välkommet. Och de ritningar som finns i DN tycker jag ser väldigt smakfullt ut. Det jag möjligtvis kan ifrågasätta är om stadsradhus är rätt sätt att förtäta på i innerstaden. Många vill bo i innerstaden och när man förtätar tycker jag det bör vara eftersträvansvärt att få in så många bostäder som möjligt. Men innan jag säger nej till stadsradhus vill jag se förslaget i detalj och även veta om det finns några alternativa förslag som kan ge fler bostäder.

Oavsett vad det blir kan korsningen knappast bli fulare än den är idag.