Är Svenskt Tenn socialistiskt?

Är allt som inte är vinst socialism? Man kan nästan tro så om man tar del av Aftonbladets krönikör Peter Kadhammars krönika i dagens tidning. Han kallar Svensk Tenn för ett socialistiskt företag eftersom företaget drivs som en stiftelse där vinsten går till forskning och utbildning. Med ett sådant resonemang skulle hela den ideella sektorn vara socialistisk. Då skulle alla vårdföretag och friskolor som låter vinsten gå tillbaka till verksamheten vara socialistiska. Vilket trams! I ett socialistiskt land äger det allmänna företagen och vinst tillåts inte. I en marknadsekonomi tillåts vinst av privata företag och hur vinsten fördelas bestäms av ägarna. Men ett socialt engagemang kan så klart finnas i en marknadsekonomi.

Bara i Sverige engagerar sig miljontals människor ideellt. Många ideella organisationer driver offentligt finansierad verksamhet utan att ta ut en krona i utdelning utan låter vinsten gå tillbaka till verksamheten. Detta är möjligt just på grund av att vi inte lever i ett socialistiskt land utan i en marknadsekonomi där andra utförare än det offentliga tillåts att driva välfärdstjänster. Jag skulle snarare kalla Svensk Tenns ägandeform som kristdemokratisk. Den agerar på en marknadsekonomi, gör vinst, men tar också ett socialt samhällsansvar. Det är det som är det härliga med kristdemokrati – den kombinerar marknadsekonomi med ett etiskt och socialt ansvarstagande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,