Arbetsplatsbesök i Huddinge

 

HuddingeI veckan besökte Caroline Szyber, ordf i Civilutskottet, och jag Huddinge för att se på ett av Skanskas projekt med yteffektiva lägenheter inom deras projekt BoKlok. Det är mycket bra att privata byggföretag tar initiativ för att få ner boendekostnaderna bland annat genom ökad yteffektivitetet. Sen fanns en del annat att önska i projektet vad det gäller stadsmässighet för att det ska vara applicerbart i Stockholm, men det hoppas jag kan utvecklas. När jag ställde frågan om det går att ha verksamheter i bottenvåningarna så fick jag ett  nej eftersom BBR kräver 2,70 meter i takhöjd för verksamhetslokaler medan BoKlok använder sig av måttet 2,50 för sina lägenheter. Alltså går det inte med dessa modulbyggnader att ha verksamheter i bottenvåningarna. Detta är så klart en stor brist och BBR bör därför ändras på denna punkt.

Annars är det alltid väldigt givande att komma ut på en arbetsplats och komma in i lägenheter, det ger mer än att bara se ritningar och diagram. Det blir också alltid intressanta samtal både med ledning och arbetstagare.Huddinge2