Besök hos Origo

20150203 OrigoIdag besökte jag Origo, ett resurscentrum som riktar sig till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Origo vänder sig till ungdomar som är mellan 13-26 år i Stockholms län. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Stockholms län. Ett mycket givande besök hos en viktig verksamhet!