Bra med nio nya skolor!


Välkommet är beskedet som kommer idag om att Stockholm föreslås få nio nya skolor de närmsta tio åren, läs mer här. Jag satt i Utbildningsnämnden 2007-2011. För varje nytt läsår hopade problemen ihop sig med platsbrist på ett flertal skolor. Den valfrihet som Alliansen har infört är därför på många ställen en chimär eftersom många skolor är överfulla och flera barn riskerar att få en lång väg till skolan vilket är mycket olyckligt om det inte är självvalt. Det är därför viktigt att politiken visar handlingskraft i frågan.

Det är bra att majoritet och opposition tycks vara överens. Däremot kan jag inte låta bli att reagera över Tomas Rudins (s) uttalanden. Han raljerar över att man under flera år lagt ner ett antal skolor för att nu börja bygga nya igen. För det första tycks det vara läge att påminna Rudin om att Socialdemokraterna röstat för flera av dessa nedläggningar. För det andra är det mycket viktigt att påpeka att de skolor som lagts ner har lagts ner på grund av vikande elevunderlag och att skolorna inte kunnat garantera en kvalitativ undervisning. I de områden som nu är aktuella för nybyggnation är problemen de helt motsatta eftersom barnantalet i dessa områden ökar. Befolkningstillväxten är långt ifrån jämn i staden. Därför kan det säkert även kommande år vara aktuellt med en och annan nedläggning trots att nya skolor behöver byggas. Rudins uttalanden är en uppvisning av antingen populism eller okunskap – eller kanske ännu värre – av båda delarna.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,