Bra med tidiga uppföljningar

Det är bra att skriftliga omdömen kan ges redan från årskurs ett. Internationella Engelska skolan i Stockholm har dock gått ett steg längre och börjat med betyg redan i årskurs fyra erfar DN. Läs artikeln här. Jag har svårt att bli väldigt upprörd men förstår ändå att Skolinspektionen framför kritik eftersom betyg enligt skollagen inte får ges förrän i årskurs åtta, från och med nästa år från årskurs sex.

Samtidigt tycker jag att det är bra att Internationella Engelska skolan tidigt följer upp eleverna och mäter deras kunskaper. Det är viktigt inte minst för elever med behov av särskilt stöd. Skolinspektionens kritik hoppas jag inte leder till att denna uppföljning försvinner men att omdömena ändras så att de blir mindre betygslika. Att bara ge siffror eller bokstäver till 10-åringar är ingen större mening om de inte följs upp med en skriftlig information. Sådan information tycker jag för övrigt ska ges till alla elever oavsett ålder.

Vi får aldrig vara rädda för att ge tydlig information om elevers kunskapsutveckling. Att tidigt upptäcka inlärningssvårigheter ger ökade möjligheter att tidigt sätta in åtgärder och därmed rädda elever från icke godkända betyg som kan bli förödande längre fram i skolan. Därför är det bra att regeringen har infört möjlighet till skriftliga omdömen redan från årskurs ett samt infört obligatoriska nationella prov redan i årskurs tre. I Stockholm har jag föreslagit att vi ska ta ytterligare steg bland annat genom att införa särskilda Stockholmsprov gemensamma för alla elever. Barn och ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i Sverige eller var i Stockholm de går i skolan.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,