Bra steg men det räcker inte

Regeringen har idag berättat att de ska tillsätta två nya utredningar som berör tiggande EU-medborgare. Den ena ska utreda hur ekonomisk vinning för tredje part ska kunna förbjudas, den andra ska utreda hur avhysningar på kommunal och privat mark som inte omfattas av ordningsstadgan ska kunna underlättas. Jag tycker att detta är två bra utredningar. Inte minst den del som handlar hur avhysningar ska kunna underlättas. Sofia Modigh och jag presenterade i mars ett antal åtgärder inom området där just den åtgärden fanns med. Läs artikeln här. Det är helt orimligt att det ska ta flera veckor att genomföra en avhysning från platser där det är olagligt att bosätta sig. Därför är det bra att denna fråga nu ska utredas. Förutom att utreda hur handläggningstiderna för en avhysning kan kortas måste också frågan om möjligheten att avhysa från ett större område utredas. Men räcker då dessa två utredningar? Nej, det gör de inte.

Alla verkar numera överens om att den enda långsiktiga hjälpen finns på plats i hemländerna. Därför måste både stat och kommuner ha direkta kontakter med framför allt Rumänien och Bulgarien för att bygga upp en fungerande socialtjänst och ett bra utbildningssystem. I detta arbete bör kommunerna få hjälp och handledning av staten. Idag kom uppgifter om att barnen till många som tigger på våra gator tas ifrån skolan, det är så klart helt oacceptabelt. I Stockholm har vi föreslagit inrättandet av vänorter i Rumänien för att Stockholm på så sätt ska kunna bidra med kompetensförsörjning. I alla de kontakter som tas från den sociala sidan i form av härbärgen och uppsökande verksamhet måste målet antingen vara ett snabbt återvändande till hemlandet eller en permanent etablering i Sverige med egen försörjning och bostad. Med bostad och försörjning menas dock inte naturområden och tiggeri. Med den fria rörligheten för EU-medborgare följer också skyldigheter, det är viktigt att stryka under.

Vi måste också på ett systematiserat sätt samarbeta med de hjälporganisationer som finns på plats, bara från Sverige 13 stycken. De besitter en stor kunskap om romernas situation och har bra koll på vilken typ av insatser som ger bäst effekt. Vi vet att man kan göra insatser på plats av långsiktig karaktär, det arbetet måste intensifieras.