Budgeten klar

SedelhšgNu har vi slitit i nästan två veckor med Kristdemokraternas budgetalternativ. Kl 21 igår kunde min kollega Markus till slut trycka på ”sendknappen”. Det är en budget som innehåller många förändringar gentemot majoritetens. Alla kan jag än så länge inte avslöja eftersom budgeten offentliggörs först på onsdag eftermiddag. Men hittills har vi berättat att Kristdemokraterna lägger 50 miljoner kronor på att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vår ambition är högre än majoritetens. Vi vill ha max tolv barn i småbarnsgrupperna och max 15 för de äldre barnen. De rödgrönrosas ambition är 14 respektive 18 barn per grupp.

Vidare anslår vi 50 miljoner kronor till en boendegaranti för äldre. Alla som är över 85 år och som ansöker om en plats på ett äldreboende ska få plats utan biståndsbedömning. Vi anslår också 10 miljoner kronor för bättre mat, sociala aktiviteter, kulturella upplevelser och  utevistelser.

Som bekant tillbakavisar vi majoritetens skattehöjning på 35 öre. Den är helt meningslös då staden väntas göra ett överskott på två miljarder kronor i år. Den skadar istället Stockholms tillväxt och risken för fler skattehöjningar är uppenbar.

Vi budgeterar för samma koncernuttag som förra året, dvs 1200 miljoner kronor, det är 200 miljoner kronor mer än majoriteten. Vi ökar kraven på effektivisering för flera nämnder och vi sparar in på Kommunstyrelsens konsulter. Vidare säger vi nej till fritt inträde på museer, kultursekreterare i varje stadsdelsnämnd samt till det nyinrättade rådet för mänskliga rättigheter och utskottet för demokrati och ytterstad.

Budgeten ska debatteras och beslutas den 8-9 december. Vi håller på kl 10-22 båda dagarna. Välkomna till stadshuset då!