Budgetreflektioner

budget-kf

Så är budgetdebatten över för detta år i Stockholm. Hela onsdagen och torsdagen har fullmäktige debatterat och beslutat budgeten för 2014. Det är alltid en stor anspänning och mycket planerande så när väl dagarna är över känns det väldigt skönt även om själva debatten är både intressant och rolig.

Några reflektioner jag gör är följande:

  • Oppositionen är väldigt spretig. Av de voteringar jag deltog i röstade de inte likadant i en enda fråga.
  • Stockholms ekonomi är väldigt stark trots låga skatter och kraftiga välfärdssatsningar.
  • Oppositionen svartmålar och ger en bild av verkligheten som inte stämmer.
  • Oppositionen satsar mer på nästan allt och tror att deras miljonregn ska lösa alla problem, men i själva verket satsas det endast på marginalen, ibland rena felräkningspengar.
  • Oppositonen ger en bild av att de socioekonomiska skillnaderna uppstod i Stockholm 2007 efter att Alliansen tillträdde, men de fanns långt innan dess.
  • Oppositonen lovar fler hyresrätter och v vill tom bara bygga hyresrätter. På lång sikt binder de ris åt egen rygg eftersom tomträttsupplåtelse är väldigt dyrt och riskerar att på sikt stoppa bostadsbyggande. För att kunna bygga hyresrätter måste vi också bygga bostadsrätter.
  • V vill överdäcka motorvägar. Jättebra tycker jag men v saknar all realistisk finansiering.
  • Fler praktik- och utbildningsplatser är mycket bra men kommer knappast lösa allt utanförskap. Det finns ofta mycket stora sociala problem bakom arbetslöshet som inga praktikplatser i världen kan ändra på.
  • Daniel Helldén lovar att Förbifarten inte kommer att byggas, det skapar oro utifall att de rödgröna skulle vinna valet.
  • S kallar Alliansens bostadspolitik för en bluff trots att bostadsbyggandet ökar och vi markanvisar 50 procent mer än planerat.

Det finns så klart väldigt mycket mer att säga men det får räcka för den här gången. Nästa år är det ny mandatperiod och då får vi se vilka som styr i Stadshuset och får lägga fram sitt förslag till budget:)