Burells uttalande ger mig kalla kårar

Som en kommentar på varför barnomsorg på obekväm arbetstid framöver ska ges på förskola istället för i hemmet säger ansvarigt borgarråd Olle Burell så här:

”Expertis och forskning säger att det ofta är bättre för barnen att vara i en pedagogisk miljö där omsorgen och barnsäkerheten kan kvalitetssäkras”.

Vänta nu, omsorgen ska alltså kvalitetssäkras genom att den utförs i lokal istället för i hemmet. Jag får nästan kalla kårar längs ryggraden. Är det någon som på allvar tror att omsorgen blir bättre utanför hemmet än i hemmet, särskilt sena kvällar och nätter? Burell spånar vidare genom att hävda att fler än idag borde vilja ha barnomsorg på obekväm arbetstid. Det kan så klart ett borgarråd tro om han eller hon vill men om söktrycket inte är större så är det svårt att gå på något annat. Kanske visar den låga siffran på att de flesta föräldrar har ett så pass fungerande nätverk i sin närhet att behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid faktiskt inte är så stort utan för det mesta löses på annat sätt. Men nästa steg från Socialdemokraterna kanske blir att förbjuda det också och tvinga in alla barn i förskola så fort föräldrarna inte är hemma. Det tycks ju vara utanför hemmets väggar som omsorgen fungerar bäst enligt Burell. Makarna Myrdal tycks ännu inte ha lämnat jordelivet och det socialdemokratiska tankesättet.