Bygg högt i Marieberg!

Vårt Kungsholmen skriver om planerna att exploatera Marieberg med fokus i området runt Västerbroplan. En utmärkt idé tycker jag! Stockholm behöver fler bostäder och Kungsholmen är en attraktiv stadsdel vilket vi som bor där förstår mycket väl. Området runt Västerbroplan är en lämplig plats att exploatera då det idag mest är en trafikplats och ett svårmanövrerat område för cyklister och fotgängare. Genom bebyggelse och ny kvaretersstruktur kan området bli både tryggare och mer trivsamt att vistas i. En promenad från Hornstull över Västerbron och vidare mot Fridhemsplan skulle bli en upplevelse med en urban känsla hela vägen kombinerat med sköna vyer och närhet till både vatten och grönområden.

Jag anser också detta vara ett område som passar för hög bebyggelse. DN-skrapans 27 våningar gör det smakfullt med ytterligare höga hus vilket i sin tur skulle förstärka den urbana känslan utan att den omgivande miljön skulle ta någon skada. Grönyta som tas i anspråk ska kompenseras med träd vilket är bra. Å andra sidan är det nog få som kan hävda att det råder brist på gröna oaser i denna del av Stockholm. Med Rålambshovsparken, Smeduddsbadet och Fredhällsklipporna ett stenkast ifrån så är området väl försett med görnområden. Men gärna fler träd för min del!

Västerbroplan är idag ett dött område byggd för motorburen trafik och är inte förenlig med hur vi ser på stadsbyggnad på 2000-talet. Nya bostäder ska naturligtvis kombineras med levande bottenvåningar med kaféer, restauranger och butiker. Att exploatera Marieberg gör hela Kungsholmen till en mer attraktiv stadsdel till fördel för både oss som bor här idag och för alla nya kungsholmsbor.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,