Dags att bygga högre än Kaknästornet!

Stockholm är vare sig färdigbyggt eller färdiggestaltat. 2000-talet måste också få sätta sina avtryck i Stockholms stadsbild. Norra Djurgårdsstaden står inför en stor omvanling och är en plats väl lämpad för ett eller flera höga hus. Just nu planeras för ett 47-våningar – eller 170 meter – högt hus där en av gasklockorna idag står. 170 meter slår dagens högsta hus i Stockholm – Kaknästornet på 155 meter.

Jag tycker att detta är ett mycket spännande projekt. Jag är också glad över att arkitekten Jacques Herzogs valt en utformning som inte utgörs av raka linjer, släta fasader och platta tak utan valt en mer innovativ gestaltning. Jag är i och för sig inte beredd att redan nu spika att huset ska ha just denna utformning men det är i vart fall en fall framåt jämfört med många andra höga hus. Jag tillhör också dem som tycker att höjden ska bestå – om det är möjligt med tanke på hur vindarna kan dra gas över byggnadens högsta del, men det får undersökas vidare.

Jag noterar också i DN:s artikel att Skönhetsrådet inte avfärdar projektet även om ett stort mått av tveksamhet tycks råda.
Om planerna fortgår som planerat kan inflyttning i Stockholms högsta hus ske 2016. Jag hoppas verkligen att detta går o lås!

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Blogg listad på Bloggtoppen.se