Dåligt förslag av Centern

Centern vill tydligen politisera lönebildningen. Det är svårt att tolka Centern utspel om sänkta ingångslöner på något annat sätt. Läs artikeln här. Det är ett förvånande förslag. Dels för att det knappast är en framgång i väljarkåren att kräva sänkta löner på 20-25 procent, dels för att det är ett brott mot den svenska traditionen att politiken ska hålla sig borta från lönebildningen. Hade det enbart rört den offentliga sektorn hade det varit mer förståligt men inte när det rör hela arbetsmarknaden.

Att politiker ska sitta och analysera hur höga ingångslönerna ska vara tycker jag är fel. Den kompetensen besitter andra bättre. Det är en komplex sammanvägning mellan olika faktorer och samma modell kan omöjligt användas på hela arbetsmarknaden. Den svenska modellen med förhandlade löner mellan parterna har visat sig fungera väl. Under industrikrisen visade sig också parterna våga ta ansvar då vissa yrkesgrupper fick kortare arbetstid mot lägre lön. Det var ett sätt att ta ansvar i en mycket svår tid. Ett sådant beslut hade förmodligen politiken aldrig mäktat med att fatta.
Det Centerpartiet nu gör är farligt, både för Alliansen och för arbetsmarknaden. Alliansen riskerar att framstå som osympatiska som vill rikta udden mot de med lägst löner. Den framgångsrika svenska modellen riskerar också att ersättas med lagstiftade låga minimilöner som har ett mycket svagt stöd i Sverige.
Låt parterna ta fortsatt ansvar för lönebildningen, säg nej till Centerns förslag att politisera lönerna.