De kommunala skolorna då?

De senaste dagarna har det rapporterats mycket kring fristående skolor som inte sköter sina uppdrag och där vinst uppenbart går före kvalitet. DN skriver om det senast idag. Läs artikeln här.

Det är bra att friskolor granskas och att det kommer upp i medias ljus. Ingen elev ska behöva utsättas för en undermålig utbildning – det kan i värsta fall få konsekvenser för dem hela livet. Jag välkomnar därför att Skolinspektionen ska få tydligare befogenheter och stänga skolor som uppenbart missköter sig.

Samtidigt får inte de senaste dagarnas uppmärksamhet innebära att alla fristående skolor misstänkliggörs. Ca 40 procent av alla gymnasieelever i Stockholms stad går på ett fristående gymnasium. Det är självklart att man i vissa av dessa skolor kan hitta fel och brister – ibland till och med grova. Det är också därför det finns en skolinspektion för att hitta dessa fel. För mig är det självklart att Skolinspektionen ska ha stora befogenheter och välkomnar därför skärpningen från 1 juli.

Det som däremot förvånar mig är att vi fortfarande 2011 sällan får läsa om kommunala skolor som brister. I de fall vi får göra det så blir det alltid utifrån ett offerperspektiv eller att det handlar om resursbrist. Men när det gäller fristående skolor så handlar det istället om profithunger. Dåliga kommunala skolor tycker media många gånger synd om och beskriver ofta situationen som att de kanske måste lägga ner skolan om inget händer. Men när en fristående skola som uppvisar dåliga resultat eller har ett lågt elevunderlag tvingas lägga ner ses det nästan som något positivt. Jag förstår inte varför. Även kommunala skolor misslyckas och kan ibland dras med dåliga rektorer. Även i kommunala skolor kan mobbning, kränkande språkbruk och vandalism förekomma. För mig är det självklart att också sådana skolor ska läggas ner om de inte lyckas att åtgärda problemen och upprätthålla hög kvalitet. Drevet kan inte bara gå mot fristående aktörer.

På det stora hela vet vi att fristående skolor har bättre resultat, fler nöjda elever och mindre mobbning. Glöm inte bort det när nu drevet går.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,