Döm inte ut Etableringsreformen så snabbt


Jag blir så trött på att media alltid så snabbt ska döma ut reformer som knappt hunnit sjösättas. Den senaste reformen som avrättas i media är Etableringsreformen för nyanlända. Läs kritiken i DN här. Rubriken heter att reformen blev en flopp. Vadå blev en flopp? Reformen sjösattes för mindre än ett år sedan. Hur kan man säga att en reform blev en flopp efter så kort tid? Samma sak med ägarlägenheterna som man dömde ut efter mycket kort tid trots att ägarlägenheter bara får komma till i nyproduktion. Reformer måste få ta sin tid. Att införa nya system i förvaltningar och myndigheter som sedan decennier är vana vid ett annat system tar tid. Det tar tid för kulturer att ändras, både på individnivå och hos myndigheter. Många gånger kan det rent av hänga på viljan hos enskilda tjänstemän.

Etableringsreformen är en bra reform. Den har till syfte att så snabbt som möjligt möjliggöra för invandrare att få ett jobb. Det naturliga ska inte vara socialtjänsten, det naturliga ska vara arbete och egen försörjning. Därför är det bra att Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet. Men den som tror att man på några månader kan uppnå lysande resultat blir så klart besviken. Det tar betydligt längre tid än så. Självklart är det bra att utvärderingar av reformer görs efter kort tid för att rätta till eventuella barnsjukdomar och för att se hur implementeringen fortlöper. En brist har visat sig vara att Skatteverket dröjer för länge med att ge nyanlända ett personnummer vilket i sin tur fördröjer möjligheten att skrivas in på Arbetsförmedlingen. Det är bra att sådana brister upptäcks snabbt. Men innan reformen kan dömas ut helt måste nog flera år få passera hur frustrerande det än kan vara.

En sak vet vi i alla fall. Mycket värre än före etableringsreformen kan det inte bli. Låt oss därför hoppas att den ska ge bra resultat. Jag är övertygad om den kan göra det.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,