En bättre skola tar lång tid att få


Larmrapporterna om tillståndet i svensk skola duggar tätt. TT har idag en notis om att så många som var tredje gymnasielev lämnar skolan utan ett slutbetyg, läs mer här. Det är verkligen en alarmerande siffra! Att endast 45 procent av eleverna med föräldrar som endast har högstadieutbildning får ett slutbetyg är naturligtvis mycket oroväckande. Det är naturligtvis lätt för många – inte minst för oppositionen – att göra förhastade slutsatser och leda till bevis att regeringens skolpolitik är misslyckad. Jag tror dock helt tvärtom.

Att nå synbara resultat i skolan tar betydligt längre tid än några år. Visst kan enstaka skolor som hittar nya arbetsmetoder nå snabba framgångar. Men att se trendbrott på nationell nivå tar längre tid. Flera reformer genomfördes så sent som i år och det nya betygssystemet implementeras fullt ut först nästa år. Elever som gått flera år i skolan blir naturligtvis inte bättre över en natt bara för att nya reformer sjösätts. Vi får nog vänta många år till innan regeringens skolpolitik ger synliga effekter i form av bättre skolresultat.

Jag är fortfarande bergfast övertygad om att genom tidigare uppföljning, tidigare insatser, tydligare krav och förväntningar från vuxenvärlden, större nationell likvärdighet och ökade satsningar på yrkesutbildningen så kommer fler elever att komma ut från gymnasiekskolan med godkända betyg och relevanta kunskaper. Men vi måste ha tålamod. Och till syvende och sist handlar det framför allt om ett gott lokalt ledarskap och motiverade elever.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,