En kväll om förskolan

I onsdags anordnade Kristdemokraterna Norrmalm ett möte om förskolans framtid. En mycket kunnig och intressant panel pratade om förskolans kvalitet och utmaningar. I Stockholm är det stor konkurrens om våra förskoleplatser och den stora inflyttningen ställer stora krav på att öka kapaciteten. Samtidigt ska kvaliteten bibehållas och allra helst förbättras. Det ska sägas att förskolan är den offentliga verksamhet som brukarna (barnens föräldrar i detta fall) är som mest nöjd med.

Det fanns en oro för alltför stora barngrupper och att det skilde så mycket mellan kommunerna i fråga om gruppstorlekar och ekonomisk tilldelning. Samtidigt ansåg panelen att Sverige ligger väldigt långt framme och att barnomsorg idag inte bara handlar om omsorg utan också om utveckling och lärande. Jag själv kan dock tycka att omsorgsbiten får för litet utrymme idag. Inte minst för de minsta barnen tycker jag det är viktigt att omsorg och trygghet måste sättas i främsta rummet, det tror jag inte minst att deras föräldrar vill.

Det blev också en diskussion om maxtaxan som legat stilla sedan reformen infördes runt år 2000. Om den inte slopas borde den i alla fall indexeras – något jag håller med om. Överhuvudtaget borde avgifter i välfärdssystemet indexeras för att slippa chockhöja dem i jämna mellanrum – inte alltför sällan under en mandatperiods första år. Alla i panelen var också överens om att valfrihet är viktigt i val av barnomsorg.

Tack Kristdemokraterna Norrmalm för att ni arrangerade denna viktiga och intressanta kväll!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,