En resa till undret i Växjö

Växjö

I torsdags och fredags var SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande, där jag är ledamot, på studieresa till Växjö. På bilden syns från vänster Erik Pelling (s), Anders Ekegren (fp), Inger Källgren Sawela (m), jag och Eva Nypelius (c). Linda Snecker (v) och Karolina Skog (mp) hade tyvärr inte möjlighet att vara med. Det var faktiskt en av de bästa studieresorna jag varit på. Produktionskostnaderna för nybyggnation i Växjö är uppseendeväckande låga jämfört med många andra kommuner, bland annat Stockholm. Det är till och med så att priset för ett nytt hus i Växjö är lägre än de kombihus som vi har fått presenterat för oss från bland annat SABO. En del kanske genast svarar att det beror på skillnaden i pris för mark, men produktionskostnaden exkluderar markkostnaden så det förklarar inte skillnaden. Det är uppseendeväckande att en kommun i samma land med exakt samma lagstiftning, regelverk, skatter och övrig kostnadsnivå kan vara så olikt. Några skulle säkert säga att Växjö kommun inte ställer några särskilda tekniska särkrav. Men det stämmer inte heller. Växjö har till och med lika strikta krav på energiåtgång som Stockholm, 55 kwh/kvm, och de har även tuffare krav på tillgänglighet än vad lagen föreskriver. Så inte heller frånvaro av tekniska särkrav förklarar skillnaden i produktionskostnad.

Jag har inga klara svar och svaret beror säkert på många olika faktorer. Men Växjö har en mycket aktiv markpolitik där man ofta planlägger mark före markanvisning. Idag finns tydligen redan färdiga planer för, om jag minns rätt, ca 4000 bostäder som är färdiga att markanvisa. De större byggföretagen finns knappt i Växjö utan mark anvisas ofta till små byggföretag vilket gör att god konkurrens uppstår. Ofta är priset fast och den som kan uppvisa bäst kvalitet får anvisningen. Kulturella skillnader kan säkert vara en viktig faktor också. Växjö har över tid hållit en hög och jämn takt i bostadsbyggandet och ett lågt pris har säkert eftersträvats.

Helt klart är att fler kommuner behöver åka till Växjö för att få inspiration. Jag skulle bland annat rekommendera Stockholm stads exploateringskontor en resa dit. Mycket av orsaken till de låga produktionskostnaderna tror jag ligger i hög konkurrens, många byggföretag och framför allt många mindre aktörer.