Ett dråpslag

Det är så klart ett bakslag för Stockholm och Alliansen att Mark- och miljödomstolen gick ett av 157 överklaganden till mötes, läs mer här. Det kan låta lite men skulle få som konsekvens att hela planarbetet behöver göras om. Det vore ett dråpslag av stora mått och te sig helt obegripligt. Nu kan vi bara hoppas på att överdomstolen går på Länsstyrelsens linje och avslår överklagandena.

Det som domstolen avslår är några av de viktigaste byggnaderna på Nya Slussen, nämligen kontoren, butikerna och restaurangerna på Stadsgårdskajen. De husen skulle bidra till att skapa ökat folkliv och även bidra till Nya Slussens finansiering. Att utsikten för TT och ett antal arkitektkontor försämras får inte sätta käppar i hjulen att omvandla Slussen, det vore helt obegripligt och oförsvarbart.

Jag har heller aldrig delat uppfattningen att glashuset och KF-husen skulle vara viktiga landmärken för Stockholm.

Domstolens beslut är ett bakslag. Nu står hoppet till överdomstolen. Kan vi lita på att de gör en rimligare bedömning?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,