Fler ska ha rätt till äldreboende

Kristdemokraterna vill att alla som är 85+ ska ha Erik pelare
rätt till äldreboende. Jag intervjuas av Radio Stockholm i frågan. I just denna fråga är Kristdemokraterna eniga med den nya majoriteten, men inom äldreomsorgen i stort finns stora politiska skillnader. Kristdemokraterna kommer att ta strid för valfriheten inom äldreomsorgen. Detta står i kontrast mot den nya majoriteten som redan hunnit leverera förslag som begränsar valfriheten.