Flickpojkar behöver en trygg familj

SvD har idag en mycket intressant artikel om Oskar, en 5-årig pojke som känner sig som en flicka och som klär sig i klänning, högklackat och umgås mest med flickor. Jag läste artikeln med stort intresse. Dels för att jag själv som ung upplevde ett utanförskap när jag bröt traditionella könsroller, dels för att få en bild av hur föräldrarna och omgivningen reagerar. När ett så ungt barn bryter könsroller riktas oftas blickarna mot föräldrarna och deras agerande varför det är extra intressant att läsa om hur de hanterar situationen.

Könsroller är något av det mest ingrodda vi har i vårt samhälle. Människor förväntar sig bete sig, klä sig och uppskatta samma saker som andra inom sitt egna kön. Av den som bryter dessa roller krävs mod. Omgivningen kommer inte alltid heller att acceptera. Jag vet av egen erfarenhet vilken energi som går åt av att försöka anpassa sig till könsroller som man inte känner sig hemma i men som man förväntar anpassa sig till. Det tar energi, det bryter ner en mentalt och det raserar ens självkänsla.

För mig är det väldigt viktigt att man som förälder inte försöker kväva barns utveckling eller tvinga in dem i olika fållor. Risken är att ett sådant beteende förstör barnets självförtroende och självkänsla. Jag förstår om många föräldrar räds för det annorlunda och för att barnet ska utsättas för mobbning, men det gör det bara ännu viktigare att föräldrara stödjer barnet.

För mig som kristdemokrat är familjen viktig. Den övertygelsen stärker mig ännu mera efter att ha läst artikeln. Den kärlek som Oskars föräldrar visar sin son är omistlig. För mig har familjepolitik aldrig handlat om att exkludera vissa typer av familjer eller att försöka skapa likformiga familjer. För mig handlar familjepolitik om att stötta familjen eftersom den är den bästa byggstenen för skapandet av trygga barn och byggandet av ett tryggt samhälle. Vad Oskar behöver är en trygg omgivning och en familj som stöttar honom. Inte en familj som fördömer, skäms och förkastar. Oskar riskerar tyvärr att utsätats för mobbning i skolan – det är mycket beklagligt men ändå ett faktum. Då blir trygghet i familjen och stöttande föräldrar och syskon ännu viktigare. Då spelar samatalet om värderingar och människosyn en ännu viktigare roll.

Etik handlar inte om att fördöma. God etik handlar om att sprida värderingar om medmänsklighet, tolerans och alla människors lika och okränkbara värde. Med en sådan etik förekommer inte mobbning och trakasserier. Därför är värdegrundsarbetet i bland annat skolan så viktigt.

Förhoppningsvis kommer Oskar inte att ha det lika tufft under sin uppväxt som hans föregångare i tidgare generationer har haft. I takt med stigande tolerans accepteras nu olika könsuttryck i högre utsträckning vilket är mycket positivt. Oskar kommer dock att behöva stöd från sin familj – ett stöd som bara hans familj och nära kan ge honom.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,