Goda nyheter om flyget

flyg

Idag kom nyheten att de nya flygrestriktionerna för Bromma flygplats inte alls blir så stora som tidigare befarats. Enligt nya inflygningsregler har vi tidigare fått besked om att alla nya höga hus i stora delar av Stockholm skulle förbjudas. Nu blir området för restriktionerna betydligt mindre vilket underlättar mycket. Inte minst för Solna och Sundbyberg är detta goda nyheter Men också för Stockholm då det blir fritt fram för höga hus i bland annat Kista. Det hade varit mycket tråkigt om det av JM nu pågående 40-våningshuset skulle vara Kistas sista höga hus. Jag hoppas att det ska följas av betydligt fler. I Marieberg tycks dock restriktionerna kvarstå, men det hindrar oss naturligtvis inte från att förtäta Marieberg och göra stadsdelen mer stadslik och integrerad med övriga innerstaden.

Att ha en så citynära flygplats som Bromma är naturligtvis en väldig fördel för Stockholm och angränsade kommuner. Det finns dock naturligtvis en gräns för hur mycket restriktioner en flygplats kan föra med sig innan nackdelarna överväger fördelarna. Med de nya beskeden blir det lättare för oss att försvara Bromma flygplats samtidigt som det blir lättare för oss att bygga fler bostäder och fler märkesbyggnader i Stockholm. Goda besked helt enkelt!