Gör om kontor till bostäder

Ska målsättningarna i Cityvisionen bli verklighet måste antalet boende i City öka. Idag bor cirka 1000 invånare i stadsdelen, målet är minst en fördubbling. Men fler boende än så krävs troligen om City ska bli levande dygnet runt. DN Stockholm skriver idag om kontorsflykten från City. Flera stora företag och myndigheter såsom SEB, Swedbank och Försäkringskassan lämnar City till förmån för stadsdelar utanför citykärnan. Detta skapar fantastiska förutsättningar för att förverkliga Cityvisionen. Enligt DN motsvarar dessa lokalytor cirka 3500 bostäder. En del av lokalerna ligger visserligen utanför City fast i innerstaden, men det säger ändå en del om de möjligheter som skapas.

Vi politiker kan så klart inte tvinga fastighetsägarna att konvertera om lokaler till bostäder. Jag vet också att fastighetsbolagen tjänar mer på att hyra ut till företag än till privatpersoner. Men staden bör ha en aktiv dialog med och föra en aktiv kampanj gentemot fastighetsägarna i syfte att göra bostäder av de lokalytor som lämnas de kommande åren. Finns det något Staden kan erbjuda som gör fastighetsbolagen mer villiga? Jag vet inte, men en dialog kanske kan ge svar på den frågan.

Det är inte ens säkert att företag är beredda att betala de hyror som finns i City. Kanske är det en trend att företag ser över sina hyreskostnader. I så fall bör tillfället tas i akt och göra bostäder av dessa lokaler. Många av dem är dessutom både yt- och energislukande varför de säkert måste renoveras före uthyrning. Då hoppas jag att de renoveras till nya lägenheter istället för till nya kontor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,