Hyresgästföreningen motarbetar smålägenheter

HusHyresgästföreningen är återigen på krigsstigen mot förslag som underlättar bostadsbyggandet. Den här gången gäller det bullerfrågan. Regeringen vill lätta på bullernormerna för att på så sätt möjliggöra fler bostäder – inte minst fler mindre lägenheter. I Stockholm är detta kanske en av de viktigaste åtgärderna för att öka bostadsbyggandet och därför en väldigt välkommen reform. Men då stretar Hyresgästföreningen emot. Idag kan man bygga tysta lägenheter även i bullriga miljöer. Med tillräckligt tätt glas kan man skapa i princip helt tysta inomhusmiljöer med en motorväg utanför. I Stockholm är det för bullrigt på de allra flesta platserna för att överhuvudtaget  kunna bygga med gällande bullernormer. Därför har man kommit fram till en så kallad stockholmsmodell där man tillåts att bygga med tyst sida. Det kräver dock genomgående lägenheter och det är av förklarliga skäl svårt att få till med små lägenheter som oftast är enkelsidiga. Lägenheter som byggs i bullriga miljöer måste alltså byggas större. Men med nya bullerregler blir det nu möjligt att bygga enrummare på fler platser i Stockholm, det är mycket välkommet. Även om bullernivåerna höjs en del så påverkar inte det inomhusmiljön vilket måste anses vara det absolut viktigaste. För den boende spelar ju inte bullret vid fasad någon som helst roll när fönstret är stängt vilket det är större delen av året i det land vi bor i. Hyresgästföreningen bör stödja förslag som leder till fler bostäder och inte motsätta sig dem. Frågan är vad de hade sagt om det var en socialdemokratisk regering som lagt fram förslaget, kanske kritiken då hade varit mildare?