Kampanj om låg restaurangmoms

MenyIdag hade vi kampanj för den låga restaurangmomsen som gett tusentals unga och personer med invandrarbakgrund ett jobb att gå till. Men idag fokuserade vi mest på vad som skullehända med priserna om momsen fördubblas som de rödgröna avser att göra vid ett maktövertagande. En kul kampanj som blir väldigt konkret för väljarna. I övrigt har jag haft valledningsgrupp, stått i valstugan samt delat ut material vid Kungsholmstorg.