Kan alla skolor bli lika bra? Nej

Igår kväll var jag på Timbros seminarium ”Kan alla skolor bli lika bra?”. Svaret på frågan är så klart nej. Alla landets tusentals skolor kan inte bli lika bra även om skollagen betonar kravet på likvärdighet. Dessutom vore det inte önskvärt. Det kommer alltid finnas möjlighet till förbättring och i sådana lägen måste någon aktör visa vägen och bli lite bättre än sina konkurrenter. Det beteendet föder framgång inom alla andra sektorer och borde också göra det inom skolans värld.

Seminariet hölls med anledning av Skolverkets senaste rapport som visar på ökad segregation mellan de bästa och sämsta skolorna. Även om jag tycker att det är viktigaste är att hålla koll på hur de sämsta skolorna utvecklas snarare än att hela tiden jämföra skillnader mellan skolor så ger Skolverkets rapport anledning att känna oro. Det påstås ofta att det är välsituerade föräldrar som väljer de bästa skolorna åt sina barn och kvar blir elever från hem med låg studietradition. Det är så klart inte bra. Men det kan aldrig vara en ursäkt till att vrida klockan tillbaka och ta bort det fria skolvalet.

Vi måste öka möjligheterna för alla hushåll att välja skolor genom ett aktivt val. Alla elever ska kunna välja skolor med bra resultat. Det kommer säkert leda till att en och annan skola får läggas ner, i så fall är det bra. Dåligt fungerande skolor ska läggas ner. Det kan aldrig vara en absolut sanning att föräldrar med låg studievana inte är förmögna att välja bra skolor åt sina barn. Alla föräldrar vill sina barns bästa.

Jag tror dock det är farligt att göra som många liberaler gör, inklusive Timbro, förlita sig helt på marknaden och det fria valet. Vi måste inse att barn föds med väldigt olika förutsättningar. Vissa familjer behöver mer stöd än andra liksom vissa skolor och områden behöver mer stöd än andra. Det är en viktig insikt. I Stockholm har vi ett bra resursfördelningssystem där skolpengen följer eleven och där vissa elever har betydligt högre skolpeng än andra om behovet är större. Det är ett erkännande av att vi föds med olika förutsättningar.

Barn har rätt till en bra utbildning. Det gör både människor och samhället rikare. Vi är tyvärr inte där idag. Att vrida tillbaka klockan och förbjuda valfrihet är knappast en lösning. Lösningen finns bland annat genom en stärkt lärarroll, bra rektorer och trygga och lugna skolmiljöer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,