Kapitalförstöring genom graffiti

graffitiMånga har noterat en stor förvandling på Slussen. Kolingsborg har blivit vitmålad! Staden har alltså satsat pengar på att vitmåla en byggnad som inom kort ska rivas. Det rätta ordet för detta är ren kapitalförstöring. Under förra mandatperioden fick Kristdemokraterna igenom en satsning på att vitmåla viadukter och annan grå betongfundament i staden. Det skulle bidra till att skapa ljusare och tryggare stadsmiljöer. Denna satsning togs bort när vänstern vann valet, det beklagar jag. Att vitmåla betong tycks man inte ha råd med, men att vitmåla en byggnad som snart ska rivas i syfte att låta personer med intresse för graffiti få måla över färgen tycks dock inte vara några som helst problem när borgarrådet Mogert öppnar bössan. Jag anser att detta är helt oförsvarligt. Det är ett slöseri med skattepengar och det är knappast ett sätt att visa respekt för graffitin. Här ska konst uppföras på en byggnad som strax efter ska rivas. Vilka krav kan konstnärerna komma att ställa framöver? Kan de komma att kräva att konsten ska bevaras? Vilka kostnader skulle det i så fall innebära för staden? Om någon skulle ha stått för fiolerna borde det har varit graffitifrämjandet eller någon annan privat aktör, men inte Stockholms skattebetalare!

Direktpress citerar mig här