KD kritiska till ouppfyllda mål i äldreomsorgen i Stockholm

KD kritiska till ouppfyllda mål i äldreomsorgen i Stockholm

”Den senaste tertialrapporten för Stockholms stad visar med all tydlighet att Kristdemokraternas budgetsatsning på Stockholms äldre är mycket välbehövlig. Äldreomsorgen måste åter inta den prioriterade plats i stadens välfärdssatsningar som den förtjänar och behöver”, det menar Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stadshus, och Sofia Modigh (KD), vice ordförande i äldrenämnden, med anledning av att kommunstyrelsen idag behandlar stadens tertialrapport 2 för 2016.

Idag behandlar kommunstyrelsen den andra tertialrapporten för Stockholms stad. Av rapporten framgår att målet om en trygg ålderdom endast uppnås delvis. Av totalt nio så kallade indikatorer uppfylls endast tre.

”Detta är en klar försämring jämfört med prognosen föregående år, då målet om en trygg ålderdom beräknades uppfyllas helt”, säger Erik Slottner (KD).

”Det är mycket bekymmersamt att de indikatorer som mäter andelen nöjda omsorgstagare, de äldres upplevelse av trygghet samt måltidens kvalitet inte uppfylls”, säger Sofia Modigh (KD).

”Rapporten visar tydligt att staden behöver satsa mer på äldreomsorgen. I Kristdemokraternas budgetalternativ satsar vi totalt 88 miljoner kronor mer på äldreomsorgen än den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset”, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Christian Carlsson
076-122 99 11

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.