Kd:s budgetalternativ presenterat

Erik_S_medfotografIdag har jag blivit intervjuad av flera medier angående Kristdemokraternas budgetförslag i Stockholm. Det har varit två veckor av ivrigt funderande och prioriterande mellan olika budgetposter men nu känns det verkligen som att vi har landat rätt. Några av de viktigaste förslagen är:

Sänkt skatt med 40 öre, ökade anslag till äldreomsorgen med 71,3 miljoner kronor, satsningar på renare och tryggare stadsmiljöer på totalt 32 miljoner kronor, 40,3 miljoner kronor till minskade barngrupper i förskolan, en kommunal fritidspeng för barn och unga på 6 miljoner, 25 miljoner kronor till fler förstelärare, 10 miljoner kronor till stärkt elevhälsa, ökad takt i bostadsbyggandet och fler markanvisningar, en satsning på yrkesvux med 5 miljoner kronor samt ökade anslag till fler laddstolpar för elbilar.

Dessa satsningar är så klart inte gratis utan måste finansieras. För det första ska sägas att det finns ett reformutrymme på cirka 1,8 miljarder kronor tack vare den starka tillväxten i Stockholm. Hälften av de pengarna betalar vi tillbaka till stockholmarna i form av en lägre skatt. Därutöver minskar vi på den kommunala byråkratin genom att slopa de nya utskott, kommissioner och råd som den rödgrönrosa majoriteten har tillsatt, vi minskar antalet stadsdelar från 14 till elva, vi säger nej till en hel del av majrotetens utgiftsökningar och nöjer oss med mindre ökningar exempelvis inom socialtjänsten, vi återställer kulturskolans och museernas avgifter till 2014 års nivå, vi avvisar majoritetens satsningar på visstidsanställningar samt ökar koncernuttaget med 200 miljoner kronor.

Den rödgrönrosa majoriteten har slagit in på en farlig väg. De höjer skatten fartblint samtidigt som de ökar den kommunala byråkratin och ökar anslagen kraftigt till olika verksamheter från ett år till ett annat utan att tydligt redovisa vart pengarna ska gå. Detta sker samtidigt som upplåningen ökar och försäljningar av egendom i princip upphör. På sikt riskerar denna politik att leda till stora underskott i som i sin tur tvingar fram nya skattehöjningar eller besparingar. I slutändan drabbar det de mest sköra i vår stad.