KF 26/1: Buller, Marieberg och Slussen

Erik KF 150126Här kan du läsa en sammanställning av KF-sammanträdet 26/1. Jag ställde två frågor till majoriteten (om bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer samt om att 1500 planerade bostäder i Marieberg stoppas). Min interpellation om majoritetens olika besked om Slussen, Bromma flygplats och Förbifarten debatterades också. Få ärenden var uppe för beslut och sammanträdet ägnades främst åt just frågor och interpellationer.