Konsten att vara efterklok

När en olycka sker är det väldigt ofta som en efterklok förstsigpåare känner behov av att lufta sina tankar. När poliser tagit till mer självförsvar än vad som i efterhand visade sig behövas är det snarare regel än undantag att en efterklok förståsigpåare uttrycker som åsikt. Men det finns gott om andra exempel. Nu senast om den tragiska olyckan i Nacka med Saltsjöbanetåget som åkte rakt in i ett bostadshus, läs mer här. Det ofattbara hände att en 22-årig städerska fick för sig att ta över spakarna och köra av banan med siktet inställt mot ett bostadshus med sovande människor. Omständigheterna vet vi fortfarande inget om. Men personer som var emot bostadsbygget för att det låg för nära spåren var snabbt ute och sade att ingen lyssnade på dem. Och hade politiker lyssnat på dem så hade olyckan aldrig fått samma konsekvenser som den nu fick. Men det var knappast risken för urspårade tåg som var orsaken till motståndet till husbygget från första början, utan för att det var en mindre lämplig boendemiljö för barn samt att bullernivåerna ansågs för höga. Jag kan för lite om huset för att kunna uttala mig om det. Men det är lätt att i efterhand använda sitt flera år gamla motstånd i syfte att skaffa sig billiga poäng på en tragisk händelse som ingen hade kunnat förutse.

SL var också snabbt ute och sade att de skulle se över säkerhetsrutinerna. Så klart ett bra beslut, men ibland får vi nog inse att vi inte kan skydda oss mot allt. Olyckor och galenskaper kommer att ske även framgent oavsett hur mycket säkerhetsåtgärder vi sätter in. Det får vi leva med. Livet är ovisst. Därmed ska inte säkerhetsarbete och förebyggande åtgärder förringas utan tvärtom stödjas. Men folk som älskar att vara efterkloka har jag i ärlighetens namn väldigt svårt för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,