Kristdemokraterna föreslår äldreboendegaranti

Erik SlottnerPressmeddelande, 2014-11-25

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus avsätter 50 miljoner i sitt budgetförslag för 2015 till en äldreboendegaranti och 10 miljoner för att öka välbefinnandet i äldreomsorgen.

– Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti. Stockholms stad blir därmed skyldig att erbjuda plats i ett äldreboende, utan biståndsbedömning, för personer som så önskar och är över 85 år, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Vi gör även en satsning på att öka välbefinnandet inom äldreomsorgen genom god mat, sociala aktiviteter, utevistelser och kulturupplevelser. Vi satsar 10 miljoner för detta ändamål, säger Erik Slottner (KD).

– Därutöver vill vi öka möjligheten för äldre att själva påverka innehållet i hemtjänsten genom att möjliggöra val av olika servicetjänster. Det ska inte enbart vara enkelt att välja utförare av hemtjänst utan också vilken typ av tjänster man behöver hjälp med, avslutar Erik Slottner (KD).

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare