Lärare och rektorer avgörande

Igår var jag på ett intressant skolseminarium som SNS anordnade. Både forskare och lärare föreläste och var med i panelen. Inga politiker denna gång vilket faktiskt var ganska skönt. Ibland är det bra att lyssna enbart till professionen. Det som kom fram även denna gång var ledarskapets betydelse. Flera deltagare lyfte fram vikten av ett gott ledarskap. Utan en bra ledning är det svårt att driva en bra skola. Det känns helt rätt av Kristdemokraterna att driva denna fråga. Det är också en övertygelse som stärkt mig under de skolbesök som jag har gjort.

Jag ställde en fråga om det fanns ett behov av ökad lönespridning bland lärare. Han som svarade på frågan var själv lärare och svarade utan tvekan ja på den frågan. Det gladde mig. Jag har väldigt svårt för kravet om generellt höjda löner på 10 000 kronor eller för höjda ingångslöner. Problemet är inte ingångslönerna, problemet är bristande möjlighet att göra lönekarriär. Problemet är rektorernas bristande möjligheter att premiera duktiga lärare. Därför behövs ökad lönespridning. Det skulle med stor sannolikhet leda till ökad status och höja attraktiviteten för läraryrket.

Det fördes också en diskussion om synen på kunskap och hur vi mäter kunskap. Alla var inte förtjusta i exempelvis PISA som de ansåg vara ett förlegat sätt att mäta kunskap på. Om detta fanns det dock delade meningar. Och i bristen eller i väntan på bättre mätresultat måste vi använda oss av de metoder som finns om vi på något sätt ska kunna jämföra svenska elevers kunskapsutveckling jämfört med omvärldens.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,