Låt Husby blomma


I veckan besökte jag Husby – ett av mina många besök i Järva. Jag är övertygad om att Järva kan bli ett attraktivt område i Stockholm. Det ligger ca en kvart från centralstationen med tunnelbana, tvärbanan ska förlängas till Kista och det ligger nära Arlanda. Järvafältet är ett enormt grönområde som ligger alldeles i närheten av alla stadsdelar även om E18 är en barriär för boende i södra delen – Rinkeby, Tensta, Hjulsta. I Kista blommar näringslivet och Kista galleria är ett riktigt fräscht kommersiellt affärscentrum. Järva har alltså mycket goda förutsättningar.

Samtidigt bärs Järva av ett dåligt rykte hos många stockholmare. Utanförskapet från arbetsmarknaden är stort, antalet i behov av ekonomiskt bistånd likaså, miljonprogrammens arkitektur och gestaltning lägger ett dystert skimmer över hela stadsdelar och de gamla husen är många gånger nedgångna. Många flyttar från Järva när de får chansen. Detta är en trend som måste vändas och som absolut är möjlig att vända.

Vision Järva lägger en bra grund för förnyelsen av området. Nu håller arbetet med Vision Järva på att konkretiseras och det måste bli bra. Just Husby som jag besökte i veckan har ett konkret program tagits fram. Hela centrum ska rustas upp och gatunivån ska höjas runt centrum för att skapa större attraktivitet. Nya bostäder ska byggas vilket jag tycker är ett viktigt inslag för att förnya och höja statusen på området. Personligen anser jag att fler nya bostäder ska byggas än vad som tycks vara tanken.

Viktigt är också att Husbyborna själva får vara med i processen. I Husby ska förmodligen ett kulturhus byggas som Husbyborna själva är entusiastiska över. Det är ett tillskott som jag tror kan vara mycket värdefullt och innebära ett stort lyft för stadsdelen. Viktigt är nu att kulturhuset inte bara blir en modern inglasad låda som inte väcker några reaktioner. Jag drömmer om ett kulturhus som har en spännande och unik arkitektur som lockar människor från hela Stockholm och även turister. Varför inte utlysa ett arkitekttävling där husbyborna själva får rösta och utse det vinnande bidraget. Då kommer något spännande att skapas och husbyborna kan känna att det är deras kulturhus som de med stolthet kan visa upp för andra stockholmare och turister.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se