Livet som synskadad

Igår fick jag prova på livet som synskadad. Jag träffade Synskadades riksförbunds stockholmsavdelning vid Medborgarplatsen. Där fick jag prova på att gå i trappor med hjälp av ledsagare och särskilda glasögon som gav mig en syn motsvarande en person med grå starr. Vi samtalade så klart också om vad det innebär att ha en funktionsnedsättning och vad som kan göras för att förbättra stadsmiljön. 
För oss som obehindrat rör oss fram i staden är det ofta lätt att glömma bort de behov som exempelvis rullstolsburna, synskadade eller hörselskadade har. Därför behöver vi bli påminda om fel och brister men också få goda idéer om vad som kan göras. Stockholm ligger i jämförelse med andra kommuner i framkant när det gäller framkomlighet, men mycket kvarstår. Nästa år vill Alliansen i Stockholm återigen satsa 50 miljoner kronor för förbättrad tillgänglighet. Det är viktigt att fördelningen av dessa medel sker i samarbete med funktionshinderorganisationerna.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,