Lysande exempel!


Idag skriver Svd om Maksym Chornyy som sökte 50 jobb utan att ens få något svar trots en mycket bra utbildning. En av huvudorsakerna var att han inte kunde svenska. Men efter att gått en svenskutbildning riktad till just ingenjörer varvat med praktik lyckades han till slut få ett jobb han idag stortrivs med, läs artikeln här.

Vi vet att invandrare har svårare att få jobb och att det är en nackdel att ha utländsk bakgrund på arbetsmarknaden idag. Det är ett faktum som skrämmer och oroar men som har med attityder och värderingar att göra som är svåra att lagstifta emot. Men det synliggör vikten av ett samhälle där etik och moral får ta plats i samhällsdebatten.

Men det Svd:s artikel visar är att goda kunskaper i svenska ökar chanserna betydligt att få ett jobb. Inget nytt egentligen men ändå bra att få det bevisat i enskilda fall för att inte tappa övertygelsen om svenskans betydelse. Därför måste utbildning i svenska vara högt prioriterat. Samtidigt hamnar man lätt i ett moment 22 eftersom ett nytt språk bäst inhämtas just på en arbetsplats där men umgås med och övar språket tillsammans med infödda svenskar. Men får man inget jobb på grund av dåliga svenskakunskaper försenas lätt inlärningen – särskilt om man på sin fritid bara umgås med landsmän som talar samma modersmål.

Problemen inom SFI har uppmärksammats under lång tid. I åtminstone 15 år har jag hört politiker tala om betydelsen av att SFI ställer krav, att utbildningen håller hög kvalitet, att det finns anpassad yrkes-SFI (sk SFX) och att det finns nivågrupperingar så att välutbildade invandrare inte hamnar i samma undervisningsgrupper som exempelvis analfabeter. Men ändå tycks väldigt lite ha hänt. Exemplena om en misslyckad SFI-utbildning är inte svåra att hitta. Maksym berättar om en undermålig SFI-utbildning i Kista vilket innebär att utbildningen uppenbart har brister även i Stockholm. Det bekymrar mig. Jag vet att regeringen har påbörjat ett arbete med att strukturera upp SFI, bland annat med bättre utvärderingar, SFI-bonus och nationella prov. Kunskaper i svenska är nyckeln till integration. Därför måste SFI fungera bättre än den idag. Hög tid att agera!

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,