Märkliga skattehöjningar

SedelhšgRegeringen har presenterat sitt första skattehöjarpaket, enligt biträdande finansminister Per Bolund (mp) väntar fler. I paketet föreslås höjda skatter för allt ifrån tobak och kärnkraft till arbetsinkomster och anställningar. Det är det sistnämnda jag har hakat upp mig mest på. Sverige har fortfarande hög ungdomsarbetslöshet. Vi vet också att genomsnittsåldern för när löntagare pensioneras behöver höjas för att klara välfärdens framtida utmaningar. Därför blir det väldigt märkligt för mig att man kraftigt höjer arbetsgivaravgifterna för att anställa just unga och äldre. Varför pekar man ut just dessa två grupper? Och hur tror man att fler yngre och äldre får jobb genom att höja arbetsgivaravgiften för dem?  Regeringen är ute på helt fel spår och jag hoppas verkligen att de inte får igenom dessa förslag i riksdagen.