Märkliga turer kring parkleken i Rålis

De senaste två veckorna har ett antal personer sovit, grillat och eldat vid Rålambshovs parklek. Enligt polisen handlar det om EU-migranter som håller till i området. Media har rapporterat om att det flera gånger har uppstått hotfulla situationer och att stölder har förekommit. Efter att ha beslutat om att stänga Rålambshovs parklek på lördagar, som en följd av problemen och hoten, gav stadsdelsförvaltningen verksamheten en tillfällig budgetförstärkning på 50 000 kronor för att öka personaltätheten. Därmed kan parkleken fortsatt hållas öppen. Åtgärden är symptomatisk för den rödgrönrosa majoriteten. Istället för varaktiga lösningar genomför man kortsiktiga brandkårsutryckningar. Den långsiktiga lösningen är naturligtvis att staden och samhället i stort (Polisen och Kronofogdemyndigheten m.fl.) genomför avvisningar och avhysningar från platser som upplåts otillåtet. Lagstiftningen och den kommunala ordningsstadgan ska självfallet efterlevas. Svenska lagar och regler gäller lika för alla. Det är en absurd undfallenhet att samhället låter enskilda grupper ockupera ett parkområde. Vänstermajoriteten behöver en långsiktig strategi för hur man ska hantera illegala boplatser och de problem som uppstår i anslutning till dessa.

Det är sorgligt att parkleken ansågs vara tvungen att stängas på lördagar. Det är en uppskattad verksamhet för familjer såväl för boende på Kungsholmen som i andra stadsdelar. Nu anslås pengar året ut för att rädda verksamheten. Det innebär i realiteten att stadsdelen räknar med fortsatta problem i flera månader till. 50 000 kronor är förvisso inte särskilt mycket pengar för en stadsdel i Stockholm, men är ändå pengar som skulle kunna användas till bättre ändamål, exempelvis utökade öppettider eller ytterligare en fältassistent på helgerna. Det är en farlig väg som den rödgrönsrosa majoriteten har gått in på där man allt mer börjar sanktionera parallella lagsystem.