Med vänner som Livh (v) behöver Rinkeby inga fiender

Just nu pågår den största upprustningen och tillbyggnaden av Rinkeby som har skett sedan stadsdelen kom till i början av 70-talet. Miljonprogrammet renoveras och energieffektiviseras, Rinkebystråket ska bli en stadsmässig gata med butiker, restauranger och levande bottenvåningar och nya bostäder ska byggas mot Järvafältet. Jag tycker att det är en helt fantastisk utveckling och jag har med viss stolthet varit med och tagit fram och fattat dessa beslut såväl i Stadsbyggnadsnämnden som i kommunfullmäktige. I Dagens Nyheter igår redogjordes för en del av nydaningen. Intervjuades gjordes då Ann-Margarethe Livh, vänsterpartiets gruppledare i stadshuset tillika boende i Rinkeby. Hon kallar moderniseringen ett idiotförslag. Med såna vänner behöver Rinkeby inga fiender. Det är för mig ofattbart att en enda politiker som säger sig vilja satsa på förorten kan vara emot dessa planer. Det finns kritik mot att hyror kommer att höjas, att det blir för innerstadslikt och att Rinkeby kommer att förlora sin själ. Allt detta är nonsens. Alla har att vinna på att Rinkeby får ett ansiktslyft och att nytt liv kommer till stadsdelen. Jag har ärligt talat blivit positivt överraskad över den vilja till nyinvesteringar som finns i Rinkeby. Det är något vi ska till vara på och vara stolt över. Men det delas tyvärr inte av min vänsterpartistiska kollega i stadshuset, jag beklagar det.