Mindre barngrupper går före lägre avgifter

Idag har Moderaterna lovat avgiftsfri förskola för alla 5-åringar till en kostnad av totalt 200 miljoner kronor. Man har också utlovat en mer skollik förskola och en uttalad ambition att barns vistelsetid i förskolan ska öka. För mig är det viktigt att säga att Kristdemokraterna inte delar denna uppfattning. Politik handlar om att välja, och Kristdemokraterna prioriterar mindre barngrupper framför lägre avgifter. Redan idag finns maxtaxa och allmän förskola som ger alla 4- och 5-åringar rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka. Att öka subventionerna ytterligare anser vi vore att prioritera fel i ett läge då föräldrar snarare oroar sig för barngruppernas storlek än för avgifterna. Vidare oroar sig Moderaterna för att ”endast” 83 procent av barnen i Skärholmen går i förskola medan 97 procent av barnen på Östermalm gör detsamma. 83 procent är knappast en anmärkningsvärd låg siffra om jag får det säga det själv. Dessutom kan man ifrågasätta om fler barn i Skärholmen skulle välja förskola om avgiften slopas med tanke på att det redan idag är avgiftsfritt i 15 timmar. Förslaget är dyrt men skulle med stor sannolikhet inte ge den effekt man önskar. Det är andra faktorer som ligger bakom varför föräldrar väljer bort förskolan.

För oss kristdemokrater är valfriheten viktig. Om föräldrar önskar annan barnomsorg än förskolan vill inte jag som politiker moralisera över det valet. Föräldrar känner sina barn bäst och måste därför själva få välja utan politiska pekpinnar. Om föräldrar inte väljer förskola på grund av att de inte vill involvera sina barn i det svenska samhället är det så klart ett problem, men då lär knappast en avgiftsfri förskola hjälpa utan då krävs helt andra åtgärder. Jag håller med om att förskolan är bra och att den för många barn som inte får det svenska språket naturligt är den en viktig verksamhet. Men den reform som nu föreslås skulle ändå inte leda till den effekt man önskar då förskolan för 5-åringar redan idag är avgiftsfri 15 timmar per vecka. Dessutom är avgiften konstruerad så att den är lägre för föräldrar med låga inkomster vilket stärker min tes om att reformen mest är ett sätt att ytterligare öka subventionerna till familjer som redan använder förskolan.

Sen finns en annan skillnad i synsätt. Kristdemokraterna är inte alls lika övertygade om mer tid i förskolan per automatik ger bättre skolresultat. I så fall skulle svenska skolelever prestera som aldrig förr, men så vet vi att det inte är. Trygghet och anknytning är viktiga för barns kunskapsutveckling. Därför behövs små barngrupper i förskolan och föräldrar måste få möjlighet att få mer tid med sina barn. Av den anledningen behöver föräldrarna involveras i elevernas skolgång mycket mer än idag. Det är därför som olika valmöjligheter, såsom vårdnadsbidrag, dagbarnvårdare och fristående alternativ, är viktiga förr oss liksom att göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Det är därför vi föreslår minskade barngrupper i förskolan. Allt detta går före sänkta avgifter i en redan kraftigt subventionerad verksamhet.

Avslutningsvis vill jag säga att 200 miljoner är mycket pengar i en kommunal budget. När vi prioriterar så väljer vi mindre barngrupper och rätt för personer över 85 år att få plats på ett äldreboende om de så önskar. 200 miljoner kronor skulle räcka till båda förslagen. Vi väljer det framför sänkta avgifter.