Mindre barngrupper i förskolan

20150220 Direktpress förskola SlottnerStockholms stad har som mål att det ska vara max 14 barn i småbarnsgrupperna i förskolan och 18 barn i övriga grupper. Den rödgrönrosa majoriteten har svårt att nå dessa mål, vilket bland annat Vårt Kungsholmen berättat om i artiklar. För Kristdemokraterna är mindre barngrupper i förskolan en prioriterad fråga och i vårt förslag till budget 2015 satsar vi 50 miljoner kronor för att i ett första steg minska barngruppernas storlek. Jag intervjuas i Vårt Kungsholmen (20/2) i frågan. I artikeln intervjuas även några av mina allianskollegor samt skolborgarrådet Olle Burell (S). Kristdemokraterna kommer fortsätta att driva frågan om barngruppernas storlek. Jag har lämnat in en interpellation som kommer att debatteras i kommunfullmäktige framöver.