Missvisande statistik


Igår var jag på Bagarmossens skola söder om Stockholm. Bagarmossens skola har stort socioekonomiskt anslag och har precis som många andra skolor med liknande elevsammansättning en hög andel elever som inte når de nationella kunskapsmålen. Ändå har resultaten förbättrats under senare år men rektorns mål är definitivt högre – fler elever ska nå målen. Vad jag blev än mer övertygad om under mitt besök var vikten av tidiga uppföljningar, regelbundna mätningar och tidigare betyg. Rektorn var mycket glad över de reformer som regeringen vidtagit och såg fram emot det nya betygssystemet från årskurs sex som införs 2012.

Men rektorn lyfte också upp ett problem som rör statistiken. Endast 72 procent av Bagarmossens niondeklassare når gymnasiebehörighet. En alldeles för låg siffra så klart. Men rensar man statistiken och tar bort nyanlända elever från andra länder så når cirka 90 procent av ungdomarna behörighet. Någon kan säkert undra vad det spelar för roll men jag anser att statistik ska vara rättvisande, annars fyller den inte någon funktion. Det är ganska självklart att en elev som precis anlänt till Sverige och inte kan svenska språket inte når gymnasiebehörighet lika lätt som en svenskfödd. Det gör också att siffrorna i skolor i områden med många invandrare kan skifta väldigt mycket från år vilket kan göra det svårt att se den underliggande trenden. Jag skulle därför tycka det vara bra om man i statstiken kunde särredovisa gymnasiebehörighet där nyanlända inte finns med. Då får vi som sitter i utbildningsnämnden en bättre uppfattning om hur olika skolor klarar sitt uppdrag och därmed vilka insatser som ska vidtas och var någonstans stöten ska läggas in.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,