Mycket bra budget för Stockholm

Idag presenterade Alliansens gruppledare i Stockholm budgeten för 2013. Det är en väldigt bra och stark budget som presenteras. Skatteintäkterna ökar med över två miljarder kronor och det finns därför utrymme för reformer. Vi kan både satsa och sänka skatten vilket känns mycket betydelsefullt.
Skatten sänks med 15 öre vilket är helt rätt. När skatteintäkterna ökar så mycket och när stadens ekonomi har gått med överskott i flera år vore det helt fel att inte sänka skatten. Vi sänker nu skatten med ca 300 miljoner kronor, drygt tio procent av vad skatteintäkterna ökar med. Det är rätt att ge tillbaka en del av vad stockholmarna bidrar med i form av en sänkt skatt.
I övrigt är det flera satsningar inom det sociala området som för oss kristdemokrater varit viktiga, exempelvis höjd ersättningsnivå inom hemtjänsten och daglig verksamhet, ökade satsningar på barn och unga i stadsdelsnämnderna och insatser för att bekämpa cannabismissbruket bland unga. 
För mig som mest sysslar med stadsmiljö- och stadsbyggnadsfrågor är det en stor framgång att vi för 2013 satsar fem miljoner kronor på ett belysningsprogram som bland annat ska lysa upp en del av stadens broar. En miljon kronor satsas på vitmålning av viadukter och parkskötseln får hela 30 miljoner kronor i ökade anslag. Dessa tre frågor har varit mycket viktiga för mig i budgetarbetet. Belysningsprogrammet och vitmålning av viadukter är frågor jag drivit på egen hand. 
Budgeten innehåller också tydliga skrivningar om ökad variation i stadsbyggandet, att planprocesserna måste gå snabbare och att byggandet av student- och ungdomsbostäder ska snabbas på. Alla dessa skrivningar är mycket viktiga.
Det känns sammanfattningsvis som en mycket bra budget med flera satsningar inom både stadsmiljö- och sociala området, samt en skattesänkning som ökar friheten ytterligare lite grann i Stockholm.