Nej till de rödgrönas fastighetsskatt


Ge upp! Sluta trilska med fastighetsskatten och inse att ingen vill ha den tillbaka. Det spelar ingen roll hur många justeringar och kovändningar de rödgröna gör om fastighetsskatten, de har kört fast i en återvändsgränd. Det är snart inte mycket kvar av de rödgrönas ursprungliga förslag till ny fastighetsskatt. I Svenska Dagbladet idag kommer nya uppgifter från de rödgröna, läs här. Det enda som tycks vara kvar är oron bland villaägare att i nästa lågkonjunktur riskera att få rejält höjda boendekostnader.

De intäkter som den rödgröna fastighetsskatten skulle ge äts snart upp av nya begränsningregler, uppräknad skiktgräns och ett bibehållande av taxeringsvärdena.

Bättre är att en gång för alla slopa taxeringsvärdena och behålla det system vi idag har med en låg kommunal fastighetsavgift som räknas upp med inflationen. Det skapar ett föutsägbart system som gör att människor kan bo kvar i sina hus.

De rödgröna säger att ett fåtal fastighetsägare komemr att drabbas av höjd fastighetsskatt. Så kan det se ut i ett första skede. Men när väl skatten återinförs kan den komma att höjas för att täcka eventuella budgetunderskott eller för att finansiera ökade utgifter. Jag litar inte dugg på de rödgrönas löften om att bara 1,5procent av fastighetsägarna ska få höjd fastighetsskatt. Och om det så bara blir 1,5 procent är det fel i alla fall. Fastighetsskatten ska inte återinföras, punkt slut!

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,